Hướng dẫn quản trị website 3: Quản trị nâng cao

D. THÔNG TIN CHUNG

1. Menu

=> Giao diện Menu

–  Chọn menu từ Chọn một trình đơn để sữa chửa

+ Menu_main : Menu ngang (Số 1)

–  Cách thêm, sửa, xóa menu: 

+ Chọn menu cần sửa ở bước trên.

+ Click bên cột trái, click vào loại menu -> click chọn tên menu (click vào Xem tất cả  để xem tất cả tên cùng loại) (Số 2)

—> Các loại menu: Pages (trang), Posts (bài viết), Products (sản phẩm), Links (liên kết bất kì), Categories (chuyên mục), Product Categories(chuyên mục sản phẩm).

+ Chọn Thêm vào menu (Số 3)

— Click vào mũi tên của tên cần sửa bên cột phải để thay đổi tên.

Lưu Menu (Số 4)

2. Thư viện media

Phương tiện   Thư viện

+ Click vào file trong thư viện cần sửa

+ Click Thêm tập tin để thêm file mới

3. Thêm logo

 • Tùy theo người lập trình mà phần quản lý logo sẽ thay đổi theo 1 trong 2 cách sau

a. Thêm trong tùy chọn

 • Giao diện Tùy chỉnh Nhận dạng site
 • Logo:  Nhấp vào Thay đổi logo Chọn logo cần thay Chọn
 • Tiêu đề trang: Nhập tiêu đề website
 • Khẩu hiệu: Slogan của website
 • Biểu tưởng site: Favicon của website

b. Thêm trong widgets

 • Giao diện Widget Logo

4. Thêm banner slider

 • Meta Slider   Meta Slider Add new  slider

 • Số 1: Add slider để thêm mới một slider
 • Số 2: Không cần thêm
 • Số 3: Không cần thêm
 • Số 4: Hiệu ứng slider
 • Số 5: Nhấp save để lưu slider
 • Những thuộc tính còn lại bạn không cần chỉnh sửa

Bài này có hữu ích với bạn không?

0 / 0

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments