Hướng dẫn quản trị website 2: Quản lý sản phẩm

C. QUẢN LÝ SẢN PHẨM

1. Danh mục sản phẩm

a. Mô tả

  • Danh mục sản phẩm là nơi chứa danh sách những sản phẩm có chung một đặc điểm gì đó và để cho người quản trị dễ quản lý.

b. Thêm danh mục sản phẩm

  • Sản phẩm Danh mục

c. Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

  • Sản phẩm Danh mục Rê chuột vào danh mục cần chỉnh sửa Chỉnh sửa

d. Xóa danh mục sản phẩm

  • Sản phẩm  Danh mục    Chọn danh mục muốn xóa Xóa


2. Sản phẩm

a. Thêm sản phẩm

  • Sản phẩm Sản phẩm  Thêm sản phẩm

Số 1: Tên sản phẩm

Số 2: Nội dung sản phẩm

Số 3: Giá sản phẩm

  • Giá bán thường: Giá thông thường của sản phẩm, nếu để rỗng thì giá sẽ là Liên hệ
  • Giá khuyến mãi: Giá khuyến mãi của sản phẩm

Số 4: Mô tả ngắn của sản phẩm

Số 5: Chọn danh mục sản phẩm

Số 6: Từ khóa sản phẩm

Số 7: Ảnh đại diện của sản phẩm

Số 8: Đăng bài viết

b. Chỉnh sửa sản phẩm

  • Sản phẩm Sản phẩm Chỉnh sửa

  • Vào giao diện chỉnh sửa sản phẩm chỉnh sửa một sản phẩm tương tự như thêm một sản phẩm

c. Xóa sản phẩm

Sản phẩm  Sản phẩm Chọn sản phẩm muốn xóa Xóa tạm

Bài này có hữu ích với bạn không?

0 / 0

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments