Hướng dẫn quản trị website 1: Quản lý nội dung

A. THÔNG TIN TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ WEBSITE 

Link đăng nhập: 

Tên tài khoản đăng nhập  : 

Mật khẩu : 

Lưu ý: Không được xóa tài khoản admin (Khi xóa sẽ bị mất dữ liệu website)

B. QUẢN LÝ NỘI DUNG

1. Quản lý chuyên mục

a. Thêm chuyên mục

  • Bài viết (post) Chuyên mục (categories) Thêm chuyên mục (add new category)


b. Sửa chuyên mục

  • Chọn chuyên mục cần chỉnh sửa Chỉnh sửa (edit)

c. Xóa chuyên mục

  • Chọn chuyên mục muốn xóa Xóa (Delete)

2. Quản lý bài viết

a. Thêm mới

  • Bài viết (posts) Viết bài mới (add new)

  • Các thuộc tính khi thêm bài viết:

Số 1: Nhập tiêu đề cho bài viết

Số 2: Nhập nội dung cho bài viết

Số 3: Nhập mô tả ngắn cho bài viết

Số 4: Chọn chuyên mục cho bài viết

Số 5: Chọn ảnh đại diện cho bài viết

Số 6: Nhấn nút Đăng bài viết 

b. Chỉnh sửa bài viết

  • Bài viết Tất cả bài viết  Chỉnh sửa

  • Thực hiện các thao tác như thêm mới một bài viết, chỉ thay nút Đăng bài viết thành Cập nhật

c. Xóa bài viết

  • Bài viết Tất cả bài viết Xóa

3. Quản lý trang

a. Thêm trang

b. Chỉnh sửa trang

c. Xóa trang

Trang Tất cả các trang Xóa tạm (Tương tự như xóa bài viết)

Bài này có hữu ích với bạn không?

0 / 0

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments